قیمت تیشرت مردانه

تیشرت مردانه عمده ارزان | فروش عمده انواع تیشرت و پلوشرت

پوشاک از نییازهای اولیه  اساسی بشر محسوب می شود درست مثل خوراک و پوشاک مسکن امنیت و امثال ان پوشاک و سیر تحول ان در نظام اجتماعی ایران را می توان از جنبه های نختلفی بررسی نمود توصیف شکل و ظاهر لباس ها در دوره های مختلف تاریخ و پیدایش یا بر افتادن سبکی خاص از پوشاک در میان اقوام و حکومت های مختلف ایرانی اتفاقه بیشترین تحقیقات که تاکنون درباره ی پوشاک ایرانیان صورت گرفته در همین طمینه بوده است تاثیر محیط در شکل دهی به ظاهر لباس و جنس پوشاک از قبیل محیط های کوهستانی یا جلگه ای اب و هوای سرد و خشک یا گرم و مرطوب که در جغرافیای ایران زیاد به چشم میخورند نقش طبقات اجتماعی و به طبع مشاغل و وظایف وابسته به انها در شکل دهی به پوشاک چنان که لباس جنگجویان درباریان روحانیون و پیشه وران از شرایط خاص وضع طبقاتی انها تاثیر میگرفته است تیشرت مردانه عمده ارزان در بازارهای کشور بین مردم به خصوص مردان به فوش می رسد 

بیشتر بخوانید